מוצר טבעי - מהו?

באביב 2008 הודיעה ההתאחדות למוצרים טבעיים (NPA) בארה"ב, על פיתוח  סטנדרטים למוצרי קוסמטיקה טבעית ותחילת מתן רישיונות. לאחרונה היא הודיעה על מספר מוצרים העומדים בסטנדרטים אלהWebAssets2/natural_ingredients.jpg הכוללים את:

Burt’s Bees, Aubrey Organics and J.R. Watkins Apothecary. (ארה"ב)

המוצרים הקוסמטיים צריכים לעמוד בקריטריונים הבאים לקבל רישיון:

•  המוצר הקוסמטי צריך להכיל בתוכו לא פחות מ – 95% מרכיבים טבעיים.

•  המוצר צריך להכיל בתוכו מרכיבים טבעיים אשר לא עברו שום שינויים כימיים היכולים להשפיע על תכונותיהם.

•  אסור שהמוצר יכיל בתוכו חומרים כימיים חזקים שנמצאו בשימוש בתהליך ההפקה של החומר (מיצוי, זיקוק וכד'.)

•  אסור שהמוצר הקוסמטי יכיל בתוכו חומרים היכולים להזיק לגוף האנושי.

• מרכיבים סינטטיים בתכשיר מורשים אך ורק אם אין להם תחליף טבעי.

Bookmark and Share

WebAssets2/footer_920.jpg

Magiray™   ¦   6 HaSolelim Str., Tel Aviv 6789706, Israel    ¦  Phone: 03-5626612; Fax: 03-5626615    ¦    e-mail: info@magiray.com
© כל הזכויות שמורות
Magiray Cosmetics LTD